Szkolne Konkursy 2012/2013 Drukuj
SZKOLNE KONKURSY - I ETAP EDUKACYJNY ROK SZKOLNY 2012/2013

  

L.p. Nazwa konkursu Termin N-l organizujący
1.

Konkurs na najładniejszy

różaniec

październik A. Kowalczyk
2. Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas 0-III listopad

wychowawcy

klas 0-III

3. Szkolny Konkurs Plastyczny - SKO grudzień/styczeń E. Świeboda
4. Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną klasy grudzień K. Wiśniewska
5. Szkolny konkurs na kartkę bożonarodzeniową grudzień A. Kowalczyk
6.

Szkolny konkurs plastyczny

„Straż przychodzi nam z pomocą"

styczeń E. Łukowicz
7. Szkolny Konkurs Wokalny dla klas 0-III Luty E. Łukowicz
8. Konkurs matematyczny dla klasy III luty V. Kucharska
9. Konkurs czytelniczy marzec E. Świeboda
10. Konkurs na najładniejszą kartkę wielkanocną marzec A. Kowalczyk
11.

Konkurs na pisankę

wielkanocną

marzec/kwiecień E. Łukowicz
12. Szkolny konkurs „Czytamy ze zrozumieniem" maj

E. Łukowicz

V. Kucharska

KONKURSY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM SZKOŁY W PROGRAMIE „BEZPIECZNA SZKOŁA”

1.

Konkurs na makietę

„Bezpieczna droga”

listopad P. Król
2.

Konkurs na piosenkę

nt. bezpieczeństwa.

styczeń P. Adamczyk
3.

Konkurs plastyczny „Dziecko

w bezpiecznym świecie”

marzec V. Kucharska

Podany wykaz może zostać rozszerzony o inne konkursy, o których uczniowie zostaną poinformowani przez nauczycieli. Informacje o konkursach zostaną również zamieszczone w gablocie na korytarzu szkolnym oraz na stronie internetowej szkoły.

SZKOLNE KONKURSY - II ETAP EDUKACYJNY ROK SZKOLNY 2012/2013
 
L.p. Nazwa konkursu Termin N-l organizujący
1. Szkolny konkurs wiedzy o J. P. II październik A. Kowalczyk
2.

Szkolny Mistrz

Tabliczki Mnożenia

październik E. Gargas
3. Szkolny Konkurs Recytatorski listopad L. Nowak
4.

Szkolny konkurs

na kartkę bożonarodzeniową

grudzień A. Kowalczyk
5. Szkolny Konkurs Plastyczny - SKO grudzień/styczeń E. Świeboda
6.

Szkolny Konkurs

Bezpieczeństwa Ruchu

Drogowego

luty E. Świeboda
7.

Szkolny Konkurs na

najładniejszą Stację

Drogi Krzyżowej

marzec A. Kowalczyk
8. Egzamin na kartę rowerową styczeń E. Świeboda
9. Szkolny Konkurs Ortograficzny kwiecień L. Nowak
10. Szkolny Konkurs Mitologiczny kwiecień/maj I. Duszyńska
11. Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas V-VI maj E. Gargas
KONKURSY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM SZKOŁY W PROGRAMIE „BEZPIECZNA SZKOŁA”
1. Konkurs na hasło potępiające agresję październik I. Rychert-Bąk
2. Konkurs na na komiks nt. bezpieczeństwa na drodze. listopad A. Kowalczyk
3.

Konkurs na plakat

„Bezpieczeństwo wokół nas”

styczeń E. Łukowicz
4.

Konkurs fotograficzny

„Wypoczywam bezpiecznie”

luty G. Kucharski
5.

Konkurs na reklamę

bezpieczeństwa

marzec I. Rychert-Bąk

Podany wykaz może zostać rozszerzony o inne konkursy, o których uczniowie zostaną poinformowani przez nauczycieli. Informacje o konkursach zostaną również zamieszczone w gablocie na korytarzu szkolnym oraz na stronie internetowej szkoły.